ENGEDÉLYEZTETÉS

Az engedélyeztetés ügyintézése meghatalmazással, megbízási szerződés alapján történik és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag elektronikus úton történhet.


  • Önkormányzat - Kereskedelmi tevékenység bejelentése

Ár: 40.000 - 60.000 Ft

A kereskedelmi és vendéglátó tevékenység megkezdésének szándékát be kell jelenteni a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek (üzletköteles termékek) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetéséhez nem elegendő bejelentést tenni, hanem működési engedélyt kell kérni.

* 210_2009. (IX. 29.) Korm. rendelet-a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről


  • Környezetvédelmi hatóság - Zajkibocsátási határérték megállapítása

Ár: 30.000 - 50.000 Ft

A kereskedelmi tevékenység bejelentés részeként szükséges. Bizonyos területeken ezt a feladatot a hatóság hivatalból elvégzi. Egyéb esetekben a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. Pl.: kis -és nagykereskedelmi, -vendéglátó, -sport, -szórakoztató üzemi és - szabadidős tevékenységek, - épületek építése, egyéb létesítmények, - berendezések stb. vonatkozásában.

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeleta környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

* 93/2007. (XII. 18.) a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

* 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról


  • Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal - Külön engedély bizonyos élelmiszerek forgalmazásához

Ár: 50.000 - 100.000 Ft

Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó meleg, hideg ételeket és/vagy cukrászati készítményeket forgalmaz vendéglátó tevékenység keretében, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal külön engedélye szükséges a tevékenység megkezdése előtt, amelyet a hivatal előzetes szemle alapján ad meg. Azon élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához még külön engedély szükséges: - friss hús - friss halászati termék, az élő hal kivételével, - nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék, - békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga.

* 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről


  • ÁNTSZ - Veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése

Ár: 20.000 - 30.000 Ft

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenységet a megkezdéssel egyidejűleg kötelező bejelenteni az állami igazgatási szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős miniszter 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek.

* 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról VIII. Fejezet


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.