HACCP SZOLGÁLTATÁSOK

Dokumentumok megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük és elkészítjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról.

Felülvizsgálat megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról és tanúsítvánnyal igazoljuk a felülvizsgálat megtörténtét, valamint a rendszer megfelelőségét.

Oktatás megrendelése esetén helyszíni oktatás keretében ismertetjük a munkavállalókkal az élelmiszer-biztonsággal és - higiéniával kapcsolatos ismereteket, szabályokat, előírásokat és oktatási naplóban igazoljuk az oktatás megtörténtét, munkavállalók megfelelőségét.

  • HACCP RENDSZER KIÉPÍTÉSE - KÉZIKÖNYV

Ár: 25.000 - 50.000 Ft

Az állati és/vagy növényi eredetű élelmiszerek előállítása, termelése, forgalmazása, tárolása - vagy a vendéglátás keretében a végső fogyasztó számára értékesítés esetén - az adott termékekre, termékcsoportra, technológiára kidolgozott HACCP - Veszély Elemzés és Kritikus Szabályozási Pontok - elvein alapuló rendszer bevezetéséről és működtetéséről, a közétkeztető, élelmiszer - és vendéglátó vállalkozónak gondoskodnia kell.

* 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról és a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.


  • ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE - KÉZIKÖNYV

Ár: 20.000 - 40.000 Ft

Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomon követéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos, rendszer bevezetéséről és működtetéséről az élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell.

* 8/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről. 


  • HACCP - és ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS

Ár: 10.000 - 35.000 Ft

A HACCP - és Önellenőrzési rendszerek működésének felülvizsgálatát időszakonként (minimum évente) el kell végeztetni a rendszerek felügyelő eljárásának, valamint igazoló eljárásának részeként, továbbá üzem-egység átalakítás, termékbővítés, gépvásárlás, technológiamódosítás, új dolgozók belépése, törvényi változások esetében.

  • éves (kötelező)
  • negyedéves (állandó megbízás keretében)
  • havi (állandó megbízás keretében)

* 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról és a 8/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről.


  • HACCP, - ÉLELMISZER HIGIÉNIAI OKTATÁS

Ár: Fő / 1500 Ft (minimum 20.000 Ft)
Oktatási dokumentáció: 20.000 Ft

Az élelmiszert kezelő, - és az élelmiszer-biztonság betartásáért felelős személyeknek, az élelmiszer-higiéniai kérdésekben és a HACCP elveinek alkalmazása terén; a munkába állást követő egy hónapon belül élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra vonatkozóan, ezentúl rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban kell részesülniük.. Az oktatás megtartásáról, módjáról, dokumentálásáról az élelmiszer-válallalkozónak gondoskodni kell.

* 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról és a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.


  • HACCP TANÁCSADÁS

Egyedi díjszabás.

A munkakörnyezetre, berendezésekre, munkafolyamatokra, technológiákra, kialakításra, működésre, nyitásra vonatkozó kérdésekben HACCP Élelmiszer-biztonsági és Higiéniai szakértői tanácsadás.


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.