TŰZVÉDELEM

Dokumentumok megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük és elkészítjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról.

Felülvizsgálat megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról és tanúsítvánnyal igazoljuk a felülvizsgálat megtörténtét, valamint a rendszer megfelelőségét.

Oktatás megrendelése esetén helyszíni oktatás keretében ismertetjük a munkavállalókkal az élelmiszer-biztonsággal és - higiéniával kapcsolatos ismereteket, szabályokat, előírásokat és oktatási naplóban igazoljuk az oktatás megtörténtét, munkavállalók megfelelőségét.
 • TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

  Ár: 40.000 - 80.000 Ft

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. A Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

* 1996. évi XXXI. törvénya tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § és 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 1. § , 2. §


 • KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

  Ár: 30.000 - 50.000 Ft

A Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a megengedett maximális befogadóképességet; - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolni kell.

* 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 3. §


 • TŰZRIADÓ TERV

Ár: 30.000 - 50.000 Ft

A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt épületrészre, épületre, ha az - menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál, - oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, - tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik. Épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az - olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt.

* 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. §


 • TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA

  Ár: 30.000 - 50.000 Ft

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

* 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. §


 • TŰZVÉDELMI OKTATÁS

  Ár: Fő / 1500 Ft (minimum 20.000 Ft)
  Oktatási dokumentáció: 20.000 Ft

A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell. A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

* 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 2. §


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.